Flying the Flag for a Healthy Europe;
Building Capacities in Community for Special Needs.

Finantat prin programul Erasmus+ cu suma de 22740 euro.

Toate informaţiile pe care le prezentăm reprezintă responsabilitatea echipei de proiect, ANPCDEFP şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii

Erasmus Plus

Parteneri:

 • Durham Trinity School & Sports College, Durham, UK- coordonator parteneriat
 • APPACDM Viana do Castelo, Portugalia
 • Võru Järve Kool, Voru, Estonia
 • Rīgas 1. speciālā internātpamatskola, Riga, Letonia
 • St. Cecilia’s School, Sligo, Irlanda
 • Şcoala Gimnazială Specială-CRDEII,Cluj-Napoca, România

Domenii de interes şi aplicabilitate:

 • Incluziune socială
 • Stiluri de viaţă active
 • Sănătate mintală şi stare de bine
 • Nutriţie şi dietă
 • Advocacy

Perioada de implementare: 2017-2020

Echipa de proiect a şcolii:

Echipa de proiect a școlii noastre este constituită din psihopedagogi, managerii școlii, profesori educatori și specialiști Responsabilitățile membrilor echipei sunt determinate de specificul muncii lor și de abilitățile pe care le au.

Managerii școlii reprezintă o achiziție valoroasă, deoarece implicarea lor în aceste proiecte garantează suportul total al instituției.

Obiectivele proiectului:

 • Promovarea incluziunii sociale în comunitate pentru a asigura accesul egal tuturor copiilor
 • Colaborarea cu Cluburi sportive, grupuri comunitare, Agenţii, Organizaţii de Voluntari, pentru asigura accesul copiilor din pături dezavantajate la activităţi organizate de acestea
 • Realizarea unui instrument practic de lucru pentru profesori destinat dezvoltării stării generale de sănătate. Acest instrument va permite cadrelor didactice să se asigure că toţi educabilii au cunostinţe solide despre modul în care pot să practice un stil de viaţă sănătos
 • Pregătirea unor Ambasadori ai Stilului de Viaţă Sănătos în toate şcolile şi instituţiile partenere care vor promova importanţa acestui stil de viaţă
 • Asigurarea oportunităţilor şi formarea de abilităţi elevilor noştri pentru a-I ajuta să înfrunte provocările cu încredere în forţele proprii
 • Informarea la nivel local, national şi international cu privire la noul model de predare a stilului de viaţă sănătos
 • Promovarea şcolilor şi instituţiilor noastre ca centre de excelenţă pentru asigurarea activităţilor sportive inclusive şi promovarea stilului de viaţă sănătos
 • Promovarea unei imagini pozitive asupra abilităţilor copiilor şi tinerilor cu nevoi de învăţare complexe şi schimbarea percepţiei publicului larg asupra dizabilităţii
 • Consolidarea colaborărilor cu partenerii locali şi transnaţionali pentru continuarea dezvoltării de bune practici

Rolurile partenerilor:

UK:

 • coordonator
 • colectează datele de la parteneri
 • distribuirea agendelor şi priorităţilor stabilite pentru fiecare întâlnire
 • întocmirea minutelor întâlnirilor
 • asigurarea implementării sistemului de asigurare a calităţii
 • asigurarea îndeplinirii sarcinilor asumate de către parteneri
 • asigurarea comunicării fluente în cadrul parteneriatului

Estonia:

 • dezvoltarea abilităţilor de viaţă şi asigurarea tranziţiei spre viaţa de adult
 • sporturi de iarnă

Portugalia:

 • incluziune socială, antreprenoriat şi parteneriate

Romania:

 • pregătire pentru muncă
 • angajare social a elevilor
 • educaţie pentru grupurile minoritare

Letonia:

 • comunicare, ICT
 • antreprenoriat
 • promovarea realizărilor elevilor cu dizabilităţi multiple

Irlanda:

 • valorizare
 • celebrarea şi promovarea educaţiei speciale

Grup ţintă:

 • Elevii Şcolii Gimnaziale Speciale – CRDEII, Cluj-Napoca
 • Comunitatea şcolară şi locală

Impactul asupra grupului – ţintă:

 • O mai bună înţelegere asupra practicării unui stil de viaţă sănătos
 • O mai bună înţelegerea a abilităţilor şi atitudinilor necesare praticări de activităţi de socializare, cu caracter incluziv în cadrul comunităţii
 • Elevii vor dezvolta abilităţi şi atitudini pozitive, necesare statutului de membri activit ai comunităţii
 • Elevii vor înţelege aplicabilitatea cunoştinţelor de bază în viaţa reală.
 • Elevii vor avea o foarte bună înţelegere a oportunităţilor pe care le au în accesarea pieţei muncii

Impactul asupra cadrelor didactice:

 • Cadrele didactice implicate în proiect îşi vor dezvolta competenţele de colaborare cu alte cadre didactice din ţări europene
 • Vor creşte competenţele de abordare şi predare a educaţiei pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos
 • Cadrele didactice vor deveni facilitatori ai instrumentului practice pentru educaţia pentru sănătate elaborate în cadrul proiectului
 • Încrederea în forţele proprii şi stima de sine vor fi crescute

Impactul asupra şcolii:

 • Profilul şcolii noastre va fi vizibil îmbunătăţit în comunitatea profesională şi în cea extinsă
 • Ethos-ul şcolii va fi valorizat
 • Va creşte prestigiul elevilor cu dizabilităţi în comunitatea extinsă
 • Şcoala va deveni un deschizător de drumuri în comunitate

Impactul asupra comunităţii:

 • Comunitatea va recunoaşte drepturile tuturor cetăţenilor
 • Furnizorii de servicii comunitare vor fi pregătiţi pentru a lucra cu elevi cu dizabilităţi
 • Comunitatea locală va avea un prestigiu crescut datorat promovării echităţii sociale
 • Facilitatorii vor avea un grad superior de înţelegere a diversităţii în comunităţile de provenienţă şi satisfacţie de a ajuta persoanele cu dizabilităţi să se angajeze cu drepturi depline în viaţa socială
 • Colaborarea comunităţii cu şcoala va fi stabilă, devenind un pilon al instituţiilor şi comunităţii