CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ “MIRON IONESCU”

își propune crearea unei culturi, a unor politici incluzive și desfășurarea unor practici incluzive pentru a oferi tuturor accesul la educație, valorizând diversitatea şi acordând importanţă fiecărui copil în parte. Acest lucru se dorește și prin încheierea unor parteneriate funcționale cu alte școli sau centre, cu alți profesioniști, cu părinții, ONG-urile locale și cu comunitatea.

Misiune

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse privind Educaţia Incluzivă/Integrată are misiunea de a crea un mediu cald, suportiv, deschis spre comunicare și spre nevoile copiilor cu CES în scopul atingerii nivelului optim de dezvoltare personală, al recuperării și integrării lor școlare, profesionale și sociale.

Elevi

Proiecte încheiate sau în derulare

Ani de activitate

Istoric

Şcoala Gimnazială Specială – Centru de Resurse privind Educaţia Incluzivă/Integrată din Cluj-Napoca a fost înfiinţată la 1 septembrie 1993 la solicitarea ISJ Cluj, ca o necesitate ce se înscria în contextul reformei privind şcolarizarea copiilor cu CES, ale căror şanse erau limitate de numărul redus de posibilităţi de acces la educaţie faţă de alţi copii.

În urma demersurilor întreprinse de conducerea şcolii, începând cu data de 1 martie 2000, unitatea a devenit Centru de Resurse şi Documentare pentru Educaţia Incluzivă/Integrată, primul centru de acest fel din ţară.

„Educaţia incluzivă caută să răspundă nevoilor de învăţare ale tuturor copiilor, tinerilor şi adulţilor, cu un accent deosebit pe cei vulnerabili din punctul de vedere al marginalizării şi excluziunii sociale” (UNESCO, Conferinţa de la Salamanca, 1994): ”Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru a susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi” (MEN&UNICEF, 1999 şi HG nr.1251/2005).

Inspectoratul Scolar Judetean Cluj
CRDEII