Something From Nothing

2013-2015

Proiect de parteneriat şcolar multilateral Comenius

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Sectorial Comenius, prima componentă a Programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții.

Website proiect: http://www.sosw-comenius.pl/

Coordonator:

prof. Carolina Stanciu

Echipa de implementare a proiectului:

Dir. Luminiţa-Adriana Vârva
Dir. Adj. Viorica Feldrihan
Prof. Monica Nechita
Prof. Ionela Ştefan
Prof. Delia Pal
Prof. Catrina Hîriciagă-Costache
Prof. Diana Zăhan
Prof. Adela Petrenciu
Prof. Mihaela Cioban
Prof. Olga Simina
Prof.Luminiţa Puşcaş
Prof. Gabriel Vâtcă
Prof. Cristina Dragoste
Prof. LorenaVăetişi
Prof. Simona Prisneac

Parteneri:

 • creşterea nivelului de înţelegere a fenomenului abandonului şcolar şi a modalităţilor de combatere a acestuia
 • dezvoltare profesională
 • creşterea încrederii în sine
 • creşterea capacităţii de a răspunde la nevoile elevilor cu deficienţe mintale
 • o mai buna întelegere a modalităţilor prin care, în şcoală, educaţia formală se împleteşte cu cea non-formală
 • îmbunatăţirea competenţelor lingvistice

Obiective:

 • creşterea gradului de conştientizare a nevoii de protejare a mediului înconjurător, prin derularea de activităţi de reciclare a obiectelor utilizate
 • dezvoltarea creativităţii şi a imaginaţiei copiilor cuprinşi în proiect, prin activităţile non-formale propuse
 • promovarea unui stil de viaţă sănătos, prin realizarea unei broşuri ce va cuprinde reţete culinare simple, gustoase şi sănătoase
 • lărgirea orizontului propriu, graţie accederii la informaţii despre stilul de viaţă al copiilor din alte ţări, cu culturi diferite
 • îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare în limba engleză

Scopuri:

 • Valorizarea şi sărbătorirea diversităţii culturale, religioase şi etnice
 • Pregătirea elevilor să devină cetăţeni activi într-o comunitate globală
 • Studierea stilurilor de predare-învăţare din ţările partenere în scopul formării continue a cadrelor didactice

Activităţi:

 • alegerea logo-ului proiectului
 • descrierea şcolii
 • confecţionarea unor bijuterii din materiale reciclabile
 • vizite de documentare având ca tematică reciclarea
 • podoabe de Crăciun, Paşte, mărţişoare
 • piesă de teatru cu decoruri şi costume confecţionate din materiale reciclabile
 • pregătirea unor preparate culinare frugale, din alimente sănătoase
 • vizite la cămine pentru persoane în vârstă şi la aşezăminte pentru minori, cărora copiii le vor dărui produsele muncii lor

Toate informațiile pe care le prezentăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conținutul acestor afirmații.