“Merg la şcoală, sunt ACASĂ!”

Proiect Erasmus+ KA1
Mobilitate de formare
Şcoala Gimnazială Specială – CRDEII, Cluj-Napoca

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.

Toate informațiile pe care le prezentăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conținutul acestor afirmații.

Erasmus Plus

“Merg la şcoală, sunt ACASĂ!”

A

Proiect Erasmus+ KA1

}

Durata:

iunie 2016-iulie 2017

Scopul proiectului

formarea unei echipe de specialişti care să contribuie printr-un plan coerent la scăderea numărului de absenţe înregistrat de elevii şcolii noastre şi la diminuarea numărului de elevi cu abandon şcolar.

Obiective

 • dezvoltarea competenţelor de prevenire şi gestionare a situaţiilor de risc;
 • formarea competenţelor în tehnici de reducere a abandonului şcolar;
 • elaborarea unui plan coerent de reducere a abandonului şcolar;
 • dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii ;
 • îmbunătăţirea competenţelor lingvistice ale cadrelor didactice din şcoală.

Activităţi

 • Cursuri de formare;
 • Elaborarea Planului de reducere a abandonului şcolar:
  • elaborarea unui set de instrumente pentru reducerea absenteismului şi abandonului şcolar;
  • activităţi de conştientizare a propriului profil de risc şi consiliere individuală;
  • teatru forum;
  • întâlniri cu foşti absolvenţi ai şcolii integraţi pe piaţa muncii;
  • activităţi propuse de elevii cuprinşi în grupul ţintă;
  • workshopuri cu părinţii.

Beneficii pentru profesori

 • creşterea nivelului de înţelegere a fenomenului abandonului şcolar şi a modalităţilor de combatere a acestuia
 • dezvoltare profesională
 • creşterea încrederii în sine
 • creşterea capacităţii de a răspunde la nevoile elevilor cu deficienţe mintale
 • o mai buna întelegere a modalităţilor prin care, în şcoală, educaţia formală se împleteşte cu cea non-formală
 • îmbunatăţirea competenţelor lingvistice

Beneficii pentru elevi

 • diminuarea absenţelor cu un procent de 10% şi reducerea ratei abandonului scolar cu un procent de 2-3% în primul an de implementare a Planului pentru reducerea absenteismului si a ratei abandonului şcolar
 • elevii vor beneficia de servicii educaţionale concepute şi desfăşurate la standarde europene
 • elevii vor beneficia de o paletă mai largă de activităţi moderne, care să îi apropie de şcoală
 • o atitudine pozitivă, care va contribui la îmbunătăţirea atmosferei în şcoală

Beneficii pentru instituţie

 • reducerea abandonului şcolar cu 2-3% în anul următor implementării proiectului
 • creşterea prestigiului organizaţiei la nivel local, naţional şi internaţional
 • diversificarea relaţiilor de cooperare ale şcolii cu instituţii implicate în educarea copiilor cu CES din Europa
 • îmbunătăţirea cooperării cu comunitatea şcolară
 • diversificarea ofertei Centrului de Resurse
 • creşterea calităţii serviciilor educaţionale oferite