Porți deschise pentru toți copiii!

Proiect de mobilitate Erasmus+- acțiunea cheie 1 ȋn domeniul educației şcolare

Finantat prin programul Erasmus+ cu suma de 56040 euro

Toate informațiile pe care le prezentăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conținutul acestor afirmații.

Erasmus Plus
}

Durata:

iunie 2017-februarie 2019

Partener:

Areadne Lifelong Learning Centre

Partener:

EUROPASS Teacher Academy

Scopul proiectului:

Elaborarea unei Strategii integrate pentru combaterea violenței, managementul conflictelor şi reducerea segregării şi discriminării prin incluziune socială.

Obiective:

 • formarea competențelor de creare a un design realist şi eficient al clasei incluzive;
 • identificarea de noi metode şi tehnici remediale eficiente pentru comportamentele indezirabile ale elevilor;
 • elaborarea şi implementarea strategiilor moderne şi eficiente de motivare şi cooperare a elevilor
 • dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii noastre
 • ȋmbunătățirea competențelor lingvistice ale participanților ȋn proiect

Activități propuse:

 • Participarea uni număr de 20 de cadre didactice ale şcolii noastre la 3 cursuri de formare;
 • Implementarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor dobândite la cursurile de formare;
 • Activități desfăşurate cu elevii cuprinşi ȋn grupul țintă;
 • workshopuri cu părinţii, cadre didactice etc
 • Elaborarea Strategiei integrate pentru combaterea violenței, managementul conflictelor şi reducerea segregării şi discriminării, prin incluziune

Produsul final:

Produsul final al acestui proiect este o Strategie integrată pentru combaterea violenței, managementul conflictelor şi reducerea segregării şi discriminării prin incluziune socială, ce va fi elaborată şi implementată de catre participanții la mobilitățile de formare.

Impactul asupra profesorilor:

 • creşterea nivelului de înţelegere a fenomenului violenței ȋn mediul şcolar şi incluziunii ȋn amsamblul său
 • ȋnvățarea de metode şi tehnici noi de corectare comportamentală a elevilor
 • formarea unei viziuni de ansamblu asupra relației dintre comportament şi acceptare, nediscriminare
 • dezvoltare profesională
 • creşterea încrederii în sine
 • oportunități de a avansa ȋn carieră
 • îmbunătăţirea competenţelor lingvistice

Impactul asupra elevilor:

 • creşterea sentimentului de securitate ȋn şcoală;
 • reducerea comportamentelor indezirabile
 • creşterea stimei de sine;
 • ȋmbunătățirea rezultatelor şcolare datorită deschiderii mediului şcolar, a acceptării şi toleranței;
 • creşterea şanselor de integrare socială şi profesională;

Impactul asupra instituţiei:

 • ȋmbunătățirea tuturor palierelor vieții şcolare;
 • diversificarea ofertei şcolare;
 • creşterea calității serviciilor educaționale;
 • diversificarea ofertei Centrului de Resurse
 • creşterea prestigiului organizaţiei la nivel local, naţional şi internaţional
 • creşterea şanselor de integrare socială şi profesională;