Are EU ready for life and work?

Proiect de parteneriat strategic Erasmus+ ȋn domeniul şcolar – acțiunea cheie 2- parteneriate doar ȋntre şcoli

Proiectul este realizat cu sprijinul finaciar al Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus+,
Acţiunea cheie 2

Toate informaţiile pe care le prezentăm reprezintă responsabilitatea echipei de proiect, ANPCDEFP şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conţinutul acestor informaţii

Erasmus Plus

Parteneri:

 • Durham Trinity School & Sports College, UK- coordonator parteneriat
 • APPACDM Viana do Castelo, Portugalia
 • Võru Järve Kool, Estonia
 • Rīgas 1. speciālā internātpamatskola, Letonia
 • Şcoala Gimnazială Specială-CRDEII, România

Echipa de proiect a şcolii:

Echipa de proiect a școlii noastre este constituită din psihopedagogi, managerii școlii, profesori educatori și specialiști
Responsabilitățile membrilor echipei sunt determinate de specificul muncii lor și de abilitățile pe care le au.
Managerii școlii reprezintă o achiziție valoroasă, deoarece implicarea lor în aceste proiecte garantează suportul total al instituției.

Obiectivele proiectului:

 • Realizarea unui curriculum destinat pregătirii elevilor cu deficiențe mintale pentru profesionalizare și inserția pe piața muncii
 • Identificarea și transmiterea către elevi a abilităților necesare pentru obținerea unui loc de muncă
 • Creșterea șanselor la angajare și asigurarea abilităților necesare elevilor pentru obținerea unui loc de muncă
 • Creșterea gradului de încredere în forțele proprii
 • Îmbunătățirea stilului de predare al profesorilor prin colaborarea cu partenerii, diferite instituții, agenții si organizații de voluntari

Obiectivul specific şcolii:

La nivelul școlii noastre, un obiectiv paralel cu cele ale proiectului va fi urmărit datorită necesității stringente de a-l atinge, și anume colaborarea cu părinții și implicarea lor în educarea copiilor pentru inserția pe piața muncii.

Obiectivele acţiunii KA2:

 • Dezvoltarea şi consolidarea legăturii dintre educaţie, formare profesională şi ocuparea forţei de muncă
 • Promovarea bunăstării şi incluziunii sociale a copiilor şi tinerilor proveniţi din medii defavorizate (copii şi tineri cu CES).

Rolurile partenerilor:

 • UK-colectare de date și elaborarea unui curriculum care să conducă elevii spre integrare socială pentru școli, colegii, agenții de ocupare a forței de muncă, pentru categoria de vârstă 14-19 ani
  Portugalia- colectare de date și elaborarea unui curriculum care să permită elevilor accederea la incluziune socială și profesionalizare
 • Estonia-colectare de date și elaborarea unui curriculum pentru deprinderea stilului de viață autonom
 • Letonia- colectare de date si elaborarea unui curriculum pentru formarea abilităților de utilizare a mijloacelor ICT
 • România- colectare de date si elaborarea unui curriculum destinat învățării unei meserii

Grupul ţintă:

Se constituie un focus-grup format din elevi din clasele V-VIII, cu care se desfășoară activitățile propuse în cadrul proiectului.

Activităţi propuse:

 • Stabilirea logo-ului proiectului
 • Drepturile şi responsabilităţile copiilor
 • Colectare de date pentru întocmirea curriculum-ului
 • Schimb de bune practici în ceea ce privește pregătirea elevilor pentru muncă
 • Analiza șanselor de angajare pentru elevii cu CES și importanța incluziunii sociale
 • Vizite la instituții care angajează sau ar putea angaja copii cu CES și întâlniri cu angajați
 • Creativitate şi îndemânare – ateliere de preprofesionalizare
 • “Eu şi inetresele mele”-proiect al elevilor
 • TIC în învăţământul special
 • Săptămâna incluziunii
 • Ceainăria ideilor
 • Educaţie antreprenorială
 • Careers Convention
 • Întâlniri transnaţionale de proiect
 • Eleborarea produsului final “Work Related Curriculum”

Impactul asupra elevilor:

 • O mai bună înțelegere a abilităților și atitudinilor pe care le implică integrarea în comunitate și pe piața muncii
 • O imagine pozitivă asupra ideii de a munci și de a fi integrat în societate
 • O mai bună înțelegere a ceea ce înseamnă a trăi independent
 • Cunoașterea drepturilor și responsabilităților pe care le au angajații
 • Crearea sentimentului de apartenență la comunitate, fie ea locală, națională sau europeană

Impactul asupra cadrelor didactice:

 • Creşterea încrederii de sine datorită oportunităţii de colaborare şi comunicare cu colegi din alte ţări
 • Schimb de bune practici
 • Recunoaşterea statutului lor de experţi prin elaborarea unui curriculum ce poate fi util altor şcoli sau instituţii ce lucrează cu copii cu CES
 • O mai bună înţelegere a legăturii dintre predare-învăţare-evaluare şi promovarea vieţii independente
 • Consolidarea legăturii dintre personalul şcolii şi angajatori

Impactul asupra comunităţii în sens larg:

 • Informarea angajatorilor cu privire la potențialul pe care îl reprezintă copiii cu dizabilități
 • Angajatorii vor avea la îndemână instrumente necesare pentru a putea lucra cu persoane cu dizabilități
 • Afacerile locale vor avea un profil pozitiv din perspectiva echității sociale
 • Angajatorii vor putea lua legătura cu școlile profesionale pentru a înțelege mai bine profilul și specificul elevilor pe care acestea îi pregătesc.