Simpozion 2014

Şcoala Gimnazială Specială – CRDEII
a 20-a ediţie a Simpozionului Naţional cu tema: “Optimizarea procesului instructiv-educativ şi recuperator vizând integrarea şcolară a copiilor cu CES” 30 mai 2014

Condiţii de participare:
· înscrierea participanţilor – până în data de 16 mai 2014, la adresa de e-mail: [email protected];
· lucrările complete vor fi trimise până la data de 23 mai 2014 prin internet la aceeaşi adresa de e-mail;
· taxa: 35 lei pentru participare directă şi de 30 lei pentru participare indirectă va fi achitată de către toţi autorii (maxim 3 autori/lucrare).

Secţiunile din cadrul simpozionului:
Secţiunea I – ”Metodologia elaborării proiectelor educaţionale şi optimizarea activităţilor instructiv-educative la copiii cu CES”.
Secţiunea II – ”Aspecte teoretico-praxiologice ale educaţiei integrate/incluzive”.
Secţiunea III – ”Strategii didactice utilizate în activităţile de predare-învăţare”.
Secţiunea IV – ”Terapii şi activităţi recuperative şi compensatorii”.
Secţiunea V – ”Integrarea/incluziunea şcolară a copiilor cu CES”.

Mai multe informaţii legate de desfăşurarea simpozionului le puteţi afla din formularul de înscriere şi invitaţia aflate în attachment. Pentru eventuale nelămuriri ne puteţi contacta telefonic sau on-line.