Școala Gimnazială Specială Centru de Resurse și Documentare privind Educația Incluzivă / Integrată organizează în data de 20.05.2019, ora 09:00 concurs pentru ocuparea unui post de ASISTENT SOCIAL

DOSARUL SE VA DEPUNE LA SECRETARIATUL ȘCOLII ÎN PERIOADA 13.05.2019 – 17.05.2019, în intervalul orar 9,00 -14,00

Condiţii specifice de participare la concurs:

  • Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respeciv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, specializarea asistenţă socială

DOSARUL VA CUPRINDE URMĂTOARELE ACTE:

-CERERE

– COPIE CARTE DE IDENTITATE

-CURRICULUM VITAE

-COPIE CARTE DE MUNCĂ + COPIE REVISAL (conform cu originalul)

-COPIE DUPĂ ACTELE DE STUDII

-RECOMANDARE DE LA ULTIMUL LOC DE MUNCĂ

-ADEVERINȚĂ MEDICALĂ

-CAZIER

-DOSAR PLIC

PROBELE CONCURSULUI SUNT:

  • PROBĂ SCRISĂ

  • INTERVIU

Proba scrisă va avea loc în data de 20.05.2019, ora 900

Interviul /proba practică va avea loc în data de 20.05.2019, începând cu ora 1200

Rezultatele finale vor fi afișate în data de 24.05.2019, ora 1000

CONDUCEREA

Bibliografia:

  1. Legea Educației Naționale Nr. 1 / 2011
  2. OMENCS 4742 / 10.08.2016 – Statutul elevului
  3. Ordin 1985 / 1305 / 5805 / 2016 – privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale special
  4. HG 564 / 4.08.2017 – privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar
  5. Legea nr. 272 /21.06. 2004- privind protecția și promovarea drepturilor copilului
  6. Legea 448 / 06.12. 2006 – privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap